Φιλοξενούμε τον Κύπρο Κυπριανού, εκπρό
σωπο του συνδέσμου των Κέντρων Αναψυχής της Λεμεσού, σε μία συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού.