Στο Εξ Αφορμής στις 30 Μαρτίου ο διευθυντής του καναλιού κ. Χάρης Θεραπής φιλοξένησε τον καθηγητής πολιτικών επιστημών κ. Γιώργο Κέντα και συζητάν για την ατμόσφαιρα γύρω από το Κυπριακό ζήτημα.

Εν όψη της Πενταμερούς, ο κ. Κέντας πιστεύει πως η Τουρκία προσπαθεί να αφήσει αυτή την ευκαιρία και να μην βρεθεί κάποια ουσιαστική λύση ενώ η πλευρά μας υιοθέτησε μια λάθος τακτική αφού επιμένει στο τι θα παρουσιάσει ως επιχειρήματα και ως θέσεις για να δείξει τις καλές της προθέσεις, ενώ κατά την άποψη του η ουσία είναι να μπορέσει να διαχειριστεί το περιβάλλον της επόμενης μέρας.

Συνεχίζει, λέγοντας πως ο τρόπος που συμπεριφέρεται η δική μας πλευρά στις συνομιλίες είναι προβλέψιμος και ακολουθείται το ίδιο μοτίβο. Δίνεται σημασία στα θέματα κεφαλαίων διαπραγμάτευσης του Κυπριακού αλλά δεν δίνεται βάση σε ζητήματα τακτικής και τρόπων αντίδρασης της άλλης πλευράς. Δεν υπάρχει επιτελικός σχεδιασμός παρά μόνο μια ομάδα συμβούλων που προσπαθεί να βοηθήσει τον πρόεδρο, μα αυτό δεν αρκεί.

Η Τουρκία, όπως σημειώνει, επιδιώκει τη σύσταση ενός κρατικού μορφώματος αποτελούμενο από δύο κυριαρχικά ισότιμα κράτη. Όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, επιθυμεί να έχει κυριαρχικό ρόλο και το ελληνικό κράτος που θα προκύψει από αυτή τη σύσταση να μην έχει εξωτερική κυριαρχία.

Τέλος, τονίζει ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ γραφειοκρατίας του κράτους και της διαχείρισης του Κυπριακού αφού στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό δε συμμετέχει το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε η γραφειοκρατία που κατέχει έμπρακτα τη γνώση.

Vouli TV