Δήλωση ΒΟΤΣΗ Άγγελου για Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ανδρέας για Επιτροπη ενεργειας, Εμποριου,Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Ανδρέα Κυπριανού
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Συναγερμού)
Συνέχιση της συζήτησης.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
2. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
3. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
10.00 π.μ. 4. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)

Vouli TV