Δήλωση ΒΟΤΣΗ Άγγελου για Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ανδρέας για Επιτροπη ενεργειας, Εμποριου,Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Ανδρέα Κυπριανού
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Συναγερμού)
Συνέχιση της συζήτησης.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
2. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
3. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
10.00 π.μ. 4. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)