Δήλωση Φακοντή Ανδρέα για Επιτροπή Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δήλωση Σάββα Ευανθία για Επιτροπή Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι περί της Θέσπισης Ελάχιστων Απαιτήσεων Δημιουργίας
Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και
Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Θηλάζουσες
Κανονισμοί του 2020.
(Συζήτηση επί της αρχής)
(Επισυνάπτεται κείμενο των κανονισμών)
11.45 π.μ 2. Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Συζήτηση επί της αρχής)
(Επισυνάπτεται κείμενο των κανονισμών)
12.15 π.μ 3. Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Κατ΄ άρθρον συζήτηση)

Vouli TV