**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Νομοθετική Εργασία:
8.30 π.μ. 1. (α) Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του
Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019)
(β) Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019)
(γ) Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019)
Συνέχιση της συζήτησης.
9.15 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
2. (α) Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.076-2022)
(β) Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία
Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.034-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου και των κανονισμών
επισυνάπτεται.)
9.45 π.μ.
ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ
3. Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
10.45 π.μ.
ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ
4. Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.080-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
11.00 π.μ.
ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ
5. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.045-2022)
2
——————————————————————————————————
(Πρόταση νόμου του Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
Συζήτηση επί της αρχής.
Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. (α) Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του
Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019)
(β) Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019)
(γ) Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019)
2. Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού
και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.024-2022)
Γ. Τοποθέτηση και Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή
προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:
– Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019)

Δήλωση Νίκου Νουρή για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Άριστου Δαμιανού για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Σωτήρη Ιωάννου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Χαράλαμπου Θεοπέμπτου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Κυριάκου Χαραλάμπους για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Νίκου Λοϊζίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Ανδρέα Πασσιουρτίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Νίκου Τορναρίτη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 11/05/2022