Δήλωση ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ Χαράλαμπος για Επιτροπή Περιβάλλοντος

Δήλωση ΚΕΤΤΗΡΟΣ Νίκος για Επιτροπή Περιβάλλοντος

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
12.10 μ.μ. 2. (α) Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(β) Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια
Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(γ) Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές
Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που
θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση
1. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.

Vouli TV