Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

A. Διαδικαστικά Ζητήματα:
10.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
10.15 π.μ. – Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά θύματα γονικής
αποξένωσης και επιβαλλόμενες διαδικασίες από το κράτος για
την προστασία τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Ειρήνης
Χαραλαμπίδου)
(27.6.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.160-2022)
Έναρξη της συζήτησης

Δήλωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών | Vouli report 19/09/2022

Δήλωση Αλεξάνδρας Ατταλίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών | Vouli report 19/09/2022

Δήλωση Φωτεινής Τσιρίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών | Vouli report 19/09/2022