Δήλωση ΣΑΒΒΑ Ευανθία για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτα για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύη για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών
ατόμων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών)
(14.11.2016)
Συνέχιση της συζήτησης.
10.00 π.μ. 2. Παραχώρηση προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές ομάδες του
πληθυσμού (έγκυοι, γονείς με παιδιά κάτω των 5 ετών,
συνταξιούχοι και ανάπηροι) σε χώρους όπου εξυπηρετείται
κοινό (δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας
Ορφανίδου)
(12.10.2020)

Vouli TV