Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
9.15 π.μ. – Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών
ατόμων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών)
(14.11.2016)
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV