Δήλωση ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ρούλας για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
B. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου:
9.15 π.μ. – Ενημέρωση για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Vouli TV