Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

A. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
11.00 π.μ.
ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ
1. Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στην
Γεωργική Παραγωγή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου
Πάζαρου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα
Πασιουρτίδη, Βαλεντίνου Φακοντή και Ηλία Μυριάνθους)
(5.10.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.766-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
12.00 μ.
ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ
2. Η ανάγκη μετακίνησης της κτηνοτροφικής περιοχής στα Πολεμίδια
και η αποκατάσταση των κτηνοτρόφων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου
Πάζαρου, Νίκου Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη,
Βαλεντίνου Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη και Χρίστου Σενέκη)
(5.10.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.736-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
– Προσχέδιο έκθεσης αναφορικά με το θέμα υπό τον τίτλο
«Καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας» το
οποίο συζητήθηκε στο πλαίσιο των κοινών συνεδριάσεων της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Περιβάλλοντος.
(Αρ. Φακ.: 23.07.008.001, 23.07.009.001, 23.07.018.001,
23.04.038.1138-2021)