**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
12.00 μ. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου, Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού,
Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Γιώργου
Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Ρίτας Θεοδώρου
Σούπερμαν, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, Νίκου Γεωργίου,
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Χαράλαμπου Πάζαρου,
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.036-2022).
Κατ΄ άρθρον συζήτηση.

Δήλωση Κώστα Καδή για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | Vouli report 17/05/2022

Δήλωση Γιαννάκη Γαβριηλ για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | Vouli report 17/05/2022