**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
9.05 π.μ. 1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αλέκου
Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής
Παράταξης)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.019-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
9.05 π.μ. 2. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αλέκου
Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής
Παράταξης)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.021-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
9.05 π.μ. 3. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αλέκου
Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής
Παράταξης)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.022-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
2
——————————————————————————————————
9.05 π.μ. 4. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ονούφριου Κουλλά
και Νίκου Σύκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.024-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Δήλωση Ηλία Μυριάνθους για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Μάριου Μαυρίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Κώστα Κώστα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Γιακουμή Μιχάλης για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 10/05/2022