**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

A. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
11.15 π.μ. 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022)
(Κατάργηση της υποχρέωσης για επιθεώρηση των ατμολεβήτων, των
ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων από επιθεωρητές του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας.)
Συνέχιση της συζήτησης.
11.15 π.μ. 2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών)
Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022)
(Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία
των εργαζομένων από τη χρήση συστημάτων υπό πίεση στους χώρους
εργασίας.)
Συνέχιση της συζήτησης.
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
12.00 μ. – Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται με
αγορά υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ανδρέα Αποστόλου,
Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά.)
(18.1.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.010-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.