Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Β. Νομοθετική Εργασία:
11.15 π.μ. – Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.156-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
(Παράταση της ημερομηνίας λήξης της περιόδου εντός της οποίας
απαγορεύεται η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι
δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος για
οφειλές, όπως καθορίζονται στο νόμο, από την 1η
Ιουλίου 2022, που ισχύει
σήμερα, μέχρι την 1η
Ιουλίου 2023.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)

Δήλωση Μαρίνου Μουσιούττα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 04/10/2022

Δήλωση Φωτεινή Τσιρίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 04/10/2022

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 04/10/2022

Δήλωση Ανδρέα Καυκαλιά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 04/10/2022

Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκου Κούσιου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 04/10/2022

Vouli TV