Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων
και Άλλων Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού
Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτωμένους Αυτών)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Επισυνάπτεται αντίγραφο κειμένου των κανονισμών.)
10.45 π.μ. 2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Kατ’ άρθρον συζήτηση.

Στεφάνου Στέφανος για Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report – 14/09/2020

Στεφάνου Στέφανος αναφορικά με τα διαβατήρια | Vouli report – 14/09/2020

Vouli TV