Δήλωση Έλενας Λυμπουρή Κοζάκου για Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019.
Κατόπιν αναβολής του θέματος με απόφαση της Ολομέλειας
του Σώματος ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2020.

Vouli TV