Δήλωση Μαύρου Ελένη για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Ανδρέα Κωνσταντίνου για Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.

Vouli TV