Δήλωση Λεωνίδου Πανίκου για Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
(Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
11.30 π.μ. 2. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εσωτερικών)
(Αναθεώρηση των διατάξεων του βασικού νόμου οι οποίες
ρυθμίζουν τη διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών, τυχερών παιχνιδιών
και γραφείων στοιχημάτων)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.

Vouli TV