**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.30 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
11.45 π.μ. – Η συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών του
δημοσίου και στρατιωτικών στη διοίκηση ιδιωτικών εταιρειών
χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως)
(29.9.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.644-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.

Δήλωση Αλεξάνδρας Ατταλίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως | Vouli report 11/05/2022