Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
Εναρμονιστικοί Κανονισμοί
9.00 π.μ. 2. Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
9.30 π.μ. 3. Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ.
2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Προκοπίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Vouli TV