**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
11.30 π.μ. 1. Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.)
12.10 μ.μ. 2. Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και
Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας
Νόμος του 2021.
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λευκωσίας).
(Αρ. Φακ. 23.02.062.166-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
12.40 μ.μ. 3. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.089-2022)
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων.)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.

Δήλωση Γιάννη Καρούσου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Vouli report 19/05/2022

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Vouli report 19/05/2022