Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.15 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
11.20 π.μ. 1. Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.117-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
11.40 π.μ. 2. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.113-2022)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
12.15 μ.μ. 3. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.031-2022)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
Γ. Τοποθέτηση και Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή
προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:
– Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.117-2022)

Vouli TV