Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Β. Νομοθετική εργασία:
9.05 π.μ. 1. Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του
2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)
Συνέχιση της συζήτησης.
2. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του
Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018)
Συνέχιση της συζήτησης.
3. (α) Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018)
(β) Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού, εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.056.099-2015)
Συνέχιση της συζήτησης.
4. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018)
Συνέχιση της συζήτησης.

Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Στέφης Δράκου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 05/10/2022

Δήλωση Νίκου Τορναρίτη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 05/10/2022

Vouli TV