Δήλωση Γεωργίου Γεώργιος για Επιτροπή Νομικών

Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
β. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και
Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
8.30 π.μ. 2. α. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού).
β. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Συναγερμού).

Vouli TV