Δήλωση Δαμιανού Άριστου για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρη για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Ερωτοκρίτου Α Χριστιάνας για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Νομικών

Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς
τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη,
Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της
Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
9.15 π.μ. 2. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020
Συζήτηση επί της αρχής και έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
2
10.30 π.μ. 3. α. Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Mέτρα
Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος του 2017.
β. Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου
Συμφέροντος Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)
γ. Ο περί Εννόμου Αποκαλύψεως Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Vouli TV