Δήλωση Δαμιανού Άριστος για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(β) Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
Συνέχιση της συζήτησης.
09:30 π.μ. 2. Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής
προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο
(Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης επί αναθεωρημένου
κειμένου.

Vouli TV