Δήλωση Υπουργού Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Πρόδρομου Γ Προδρόμου για Επιτροπή Οικονομικών
https://youtu.be/jSoMmwmL4Uk

Δήλωση Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Κυριάκου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΑΥΚΑΛΙΑ Αντρέα για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ Ηλία για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2021 Νόμος του 2020. 2. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2021 Νόμος του 2020. 3. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ.1) του 2020. 4. Αποδέσμευση κονδυλίου: Κεφάλαιο 020200.2 «Ελεγκτική Υπηρεσία – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες». Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών». (Επιστολή, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2020.) 5. Αποδέσμευση κονδυλίου: Κεφάλαιο 160800.2 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες». Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών». (Επιστολή, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2020.)

Vouli TV