Δήλωση ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κωνσταντίνου Κωστή για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΖΕΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπή Οικονομικών

https://youtu.be/GXBuiiyZKh0

Δήλωση ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ Μαρίνου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ Χαράλαμπου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΦΑΚΟΝΤΗ Αντρέα για Επιτροπή Οικονομικών

Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2021:
─ Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2020.
9.15 π.μ. 1. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
11.30 π.μ. 2. Βουλή των Αντιπροσώπων.
Γ. Επανεξέταση νομοσχεδίου ή προτάσεως νόμου και/ή διαβούλευση επί πρόσθετων
τροπολογιών κατόπιν αναβολής της συζήτησης του οικείου σχεδίου νόμου στην
Ολομέλεια του Σώματος (Κανονισμός 31):
12.00 μ. ─ Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
(Αρ. 6) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.139-2020)
(Επέκταση της φοροαπαλλαγής ύψους 20% για αμοιβή από
εργοδότηση προσώπου το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της
Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του ή ποσού
€8.550 οποιονδήποτε είναι μικρότερο για ακόμη πέντε έτη, ώστε το
μέτρο να ισχύει μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2025.)
Κατόπιν αναβολής του θέματος με απόφαση της Ολομέλειας
του Σώματος ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2020.
Δ. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων:
12.20 μ.μ. 1. Κεφάλαιο 180100 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση – Κεντρικά
Γραφεία».
Ομάδα Δαπανών 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες».
Υποομάδα Δαπανών 03551 «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/
Συμβούλων».
Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
2
————————————————————————————————————————
2. Κεφάλαιο 180100 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση – Κεντρικά
Γραφεία».
Άρθρο 03625 «Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2020, επισυνάπτεται.)
3. Κεφάλαιο 120400 «Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες – Κεντρικά Γραφεία».
Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
Ε. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων:
12.30 μ.μ. 1. Υπουργείο Εσωτερικών.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, επισυνάπτεται.)
2. (α) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου και
6 Νοεμβρίου 2020, επισυνάπτονται.)
(β) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
3. Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού.
(Σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου
2020, επισυνάπτονται.)
4. Αρχή Λιμένων Κύπρου.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
5. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
ΣΤ. Απασχόληση Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου:
12.50 μ.μ. ─ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.

Vouli TV