Δήλωση ΠΕΤΡΙΔΗ Κωνσταντίνου για Επιτροπή Οικονομικών
https://youtu.be/9KG5_HwAq-c

Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Ερωτοκρίτου Α Χριστιάνας για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριος για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΣΤΕΦΑΝΟΥ Στέφανου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2020.
─ Υπουργός Οικονομικών.
(α) ─ Ανάλυση κρατικών εσόδων.
─ Δημοσιονομικοί δείκτες.
─ Οικονομική πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση.
(β) ─ Υπουργείο Οικονομικών.
─ Γενικό Λογιστήριο.
─ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης.
─ Διαχείριση Δημόσιου Χρέους.

Vouli TV