Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνου για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης
Ενυπόθηκων Ακινήτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του
2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, εκ μέρους του
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για καθολική αναστολή όλων των
διαδικασιών εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 2020 λόγω της ύφεσης
που αναμένεται να υπάρξει τόσο στην οικονομία της Κύπρου όσο
και στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού.)
2. O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
(Παγοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης υποθηκευμένης
ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω μη πληρωμής δόσεων αποπληρωμής
δανείου.)
2
3. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά
Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.041-2020)
(Αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης υποθηκευμένης
ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω της μη αποπληρωμής δόσεων δανείου
που αφορούν στην περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 1η
Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της εφαρμογής έκτακτων μέτρων
αναφορικά με τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης που
προκύπτει λόγω της πανδημίας COVID-19.)
4. O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου Στεφάνου,
Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά, εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.042-2020)
(Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του
βασικού νόμου μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 ή/και μέχρι την λήξη της
εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων και πολιτικών αναφορικά με την
διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού.)
5. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη, εκ
μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.080-2020)
(Αναστολή των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2020, λόγω των επιπτώσεων της έξαρσης της
νόσου COVID-19 στην οικονομία και ειδικότερα στους

Vouli TV