**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
8.50 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. 9.00 π.μ. Συνάντηση της Επιτροπής με εκπροσώπους της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).
(Αρ. Φακ. 23.07.007.004)
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.30 π.μ. Η αξιολόγηση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη
δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Παύλου Μυλωνά)
(13.4.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.103-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
Δ. Νομοθετική εργασία:
10.30 π.μ. 1. Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και
Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.204-2021)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
10.30 π.μ. 2. Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Δήλωση Ανδρέα Θεμιστοκλέους για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Χρίστου Χριστοφίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 11/05/2022

Δήλωση Παύλου Μυλωνά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 11/05/2022