Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.05 π.μ. – Η πρόθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για την
αναθεώρηση της συμφωνίας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που
είναι ενταγμένα στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Μαρίνου
Σιζόπουλου)
(8.9.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.193-2022)
Έναρξη της συζήτησης.

Δήλωση Σάβιας Ορφανίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Ζαχαρία Κουλία για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Σταύρου Παπαδούρη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου | Vouli report 29/09/2022

Vouli TV