Δήλωση ΠΕΡΔΙΚΗ Γιώργου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δήλωση ΜΑΥΡΙΔΗ Μάριου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
https://youtu.be/FekKImujI9I

Δήλωση ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως

Δήλωση ΚΟΥΛΙΑ Ζαχαρία για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του
κυπριακού επενδυτικού προγράμματος»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 24.09.2020 (ΥΠΕΣ/01/2020)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)
(Έναρξη της συζήτησης)

Vouli TV