Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνη για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτα για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων ανάπτυξης της λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία, καθώς και το αυξημένο κόστος υλοποίησης των έργων αυτών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία) (8.10.2020) Έναρξη της συζήτησης.

Vouli TV