Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Ελέγχου

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018. [Έλεγχος Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία Ειδική Έκθεση 05.11.2020 (ΚΙΕΜΔ/01/2020)] (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών) (7.2.2020) (Έναρξη της συζήτησης) 10.00 π.μ. 2. Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018. [Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών της Ειδική Έκθεση 03.09.2020 (ΤΑΥ/01/2020)] (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών) (7.2.2020)

Vouli TV