**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
12.45 π.μ. – Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.