Δήλωση Ελένης Σταύρου για Επιτροπή Περιβάλλοντος

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των
Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Καταργητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής
11.30 π.μ. 2. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης κατ’ άρθρον
11.50 π.μ. 3. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης κατ’ άρθρον
12.20 μ.μ. 4. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης κατ’ άρθρον

Vouli TV