Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Vouli TV