Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΚΟΥΛΙΑ Ζαχαρία για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση Κουλλά Ονούφριου & Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Κυριάκου για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση Φώτη Φωτίου για Επιτροπή Προσφύγων

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
10.00 π.μ.
Αλλαγή
ώρας
– Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων)
(2.9.2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.176-2011)
Συνέχιση της συζήτησης.
Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών του 2021 Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.201-2020)
2. Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του
2021 Νόμος του 2020.

Vouli TV