Δήλωση Δημήτρη Λαμπριανίδη για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση Αντρούλλας Ελευθερίου για Επιτροπή Υγείας

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος
του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.101-2020)
Συζήτηση επί της αρχής.
2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.6)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.102-2020)
Συζήτηση επί της αρχής

Vouli TV