Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες
που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του
2020.
Συζήτηση κατ’ άρθρον.
9.40 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
2. Ο περί Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών
Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό
Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και
Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
Συζήτηση κατά προτεραιότητα.

Vouli TV