Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες
που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του
2020.
Συζήτηση κατ’ άρθρον.
9.40 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
2. Ο περί Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών
Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό
Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και
Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
Συζήτηση κατά προτεραιότητα.