Δήλωση Κώστα Κώστα για για Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Ανδρέα Κυπριανού για Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες
που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του
2020.
Συζήτηση επί της αρχής.

Vouli TV