Δήλωση ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ανδρέα για Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Βότση Άγγελου για Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση ΚΩΣΤΑ Κώστα για Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού
https://www.youtube.com/watch?v=8p5xfx4r7xE

Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών για την
Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών
Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
3. Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.

Vouli TV