Δήλωση ΠΕΡΔΙΚΗΣ Γιώργου για Επιτροπή Εργασίας

Δήλωση ΦΑΚΟΝΤΗΣ Αντρέας για Επιτροπή Εργασίας

Οι περί της Θέσπισης Ελάχιστων Απαιτήσεων Δημιουργίας
Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και
Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Θηλάζουσες
Κανονισμοί του 2020.
(Κατ΄ άρθρον συζήτηση)
11.15 π.μ 2. Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Κατ΄ άρθρον συζήτηση)
11.20 π.μ 3. Συζήτηση επί νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
στις 9 Οκτωβρίου 2020 από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο προνοεί για τη λήψη
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID
19.
11.50 π.μ 4 Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Κατ΄ άρθρον συζήτηση)

Vouli TV