Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης. (Επισυνάπτεται κείμενο του νομοσχεδίου.) 11.45 π.μ. 2. Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 2012. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών και Αντρέα Φακοντή, βουλευτή ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). Συνέχιση της συζήτησης. (Επισυνάπτεται κείμενο της πρότασης νόμου.) 12.15 π.μ. 3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. Συζήτηση επί της αρχής. [Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε πρόσωπα που πάσχουν από θαλασσαιμία να δικαιούνται ειδική παροχή, ανάλογη της θεσμοθετημένης σύνταξης, από το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους μέχρι την κανονική συντάξιμη ηλικία νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών, για να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.] (Επισυνάπτεται κείμενο του νομοσχεδίου.)

Δήλωση Πάμπου Χαραλάμπους για Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Vouli TV