Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας και Διαφάνειας
για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(Προσχέδιο).
(Συνέχιση της κατ΄ άρθρον συζήτησης).
(Αναμένεται αναθεωρημένο κείμενο του προσχεδίου)

Δήλωση Ζαχαρία Ζαχαρίου για Επιτροπή Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Vouli TV