Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς
τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη,
Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της
Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.
Συζήτηση επί αναθεωρημένου κειμένου.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου υπάρχει διαθέσιμο στο σύστημα ηΣυνεργασία).

Δήλωση Ευανθίας Σάββα για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Γεώργιου Γεωργίου για την Επιτροπή Νομικών

Vouli TV