Δήλωση ΠΕΡΔΙΚΗ Γιώργου για Απεργία Βουλευτών και Επιτροπή Νομικών

Δήλωση ΣΑΒΒΑ Ευανθίας για Επιτροπή Νομικών

Οι περί Υπηρεσίας Ασύλου – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου
Λειτουργού Ασύλου, Λειτουργού Ασύλου Α΄ και Λειτουργού
Ασύλου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
8.15 π.μ. 2. Οι περί Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης –
Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης και Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
8.30 π.μ. 3. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος – Θέσεις Ανώτερου
Τεχνικού και Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του
2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
8.45 π.μ. 4. Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Διευθυντή Άμυνας,
Ανώτερου Λειτουργού Άμυνας και Λειτουργού Άμυνας
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
9.00 π.μ. 5. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
9.45 π.μ. 6. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.
Συζήτηση επί της αρχής.

Vouli TV