Εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα του Βοηθητικού Γραμματειακού
Προσωπικού.
9.30 π.μ. 2. Ενημέρωση για την λειτουργία των ΚΙΕ κατά την τρέχουσα περίοδο
και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν.
10.15 π.μ. 3. Ενημέρωση για τον τρόπο κάλυψης του μαθησιακού ελλείμματος
που προέκυψε λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID – 19.
11.00 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
4. Η απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της θητείας όσων
στρατιωτών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ θα φοιτήσουν σε βρετανικά
πανεπιστήμια και η δυσμενής διάκριση που δημιουργείται εις βάρος
εκατοντάδων άλλων φοιτητών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου
Λεωνίδου, Ανδρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Νίκου Κέττηρου,
Μιχάλη Γιωργάλλα και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(9.9.2020)

Δήλωση Πανίκου Λεωνίδου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Καυκαλιά Ανδρέα για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Κυριάκου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Γιωργάλλα Μιχάλη για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Γεάδη Γεάδη για Επιτροπή Παιδείας

Vouli TV